ثبت شکایاتبه منظور پیگیری مشکلات ایجاد شده برای شما مسافران گرامی، شما می توانید با استفاده از فرم روبه رو اقدام به ثبت شکایات خود نسبت به هتل یا تفریحات و یا خود شرکت بدوکیش نمایید.
این بخش در کمتر از یک ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.
با تشکر از صبر و شکیبایی شما

فرم ثبت شکایت

بخش پشتیبانی بدو کیش آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.